Softvér

softver

i1Publish

Žiadne kompromisy vo farbe!

i1publish

i1Publish (iba softvér, neobsahuje spektrofotometer) je nový balík pre kompletné riešenie správy farieb spoločnosti X-Rite - pre predtlačovú prípravu, profesionálov v oblasti digitálnej tlače či fotografov. Jedná sa o softvére iProfiler a PANTONE Color Manager. Umožňuje kalibráciu digitálnych fotoaparátov, monitorov, projektorov, vytvorenie vysoko kvalitných ICC profilov v režime RGB, CMYK, CMYK+N (CMYK + akékoľvek 4 dalšie priame farby) pre inkjetové, digitálne, laserové a dalšie tlačiarne, meranie priamych farieb, verifikácia tlačových noriem pomocou kalibračných prúžkov ISO (IDEAlliance ISO Control Wedge alebo Ugra/Fogra Media Wedge) či softproofing ISO (G7, SWOP, PSO, Japan Color) alebo XRGA.

i1publish

i1Publish obsahuje:

InkFormulation

softver

Softvér pre formuláciu a receptúru farieb, určený pre výrobcov farieb a tlačiarne

InkFormulation softvér poskytuje rýchlu, presnú a konzistentnú formuláciu farieb, vzorec na výpočty, tvorbu, ukladanie, schvaľovanie riešenia pre ofset, flexotlač, hĺbkotlač a sieťotlač farby. Nový softvér InkFormulation 6 umožňuje a dodávateľom farieb a tlačiarňam viac flexibility a presných receptov na zlepšenie práce s farbami a materiálmi a pomáha eliminovať odpad.

InkFormulation 6 je schopný rýchlo vypočítať optimálne a nákladovo-efektívne recept na základe tlačového procesu, farbu, pigment, cenu a počet komponentov a materiálov, ktoré majú byť použité pri výrobe farby. Pomáha tlačiarňam a dodávateľo farieb urýchliť pracovný proces (vrátane špeciálnych farieb), tiež zvyšuje farebnú presnosť a špecifikáciu farieb lepšie ako kedykoľvek predtým.

Podporované prístroje:

Dostupné digitálnej knižnice:

PANTONE ® PLUS SERIES (C, U), PANTONE Matching System ® (C, U, M) a PANTONE ® Goe ™ System (C, U) pre No-filter, Pol-Filter, D65 a UVcut, a tiež HKS knižnice (E, K, N, Z).

Produktové balíky:

InkFormulation PrinterBasic

Nákladovo efektívny systém určený pre malé a stredne veľké tlačiarne. Môžete ľahko a rýchlo formulovať vlastné farby, práca s databázou užívateľských farieb a databázou farieb od dodávateľov farieb.

InkFormulation PrinterPro

Formulovanie vlastných farieb bez možnosti vytvorenia a údržby databázy farieb. Môžete importovať a pracovať s databázami farieb dodaných iba preferovaným výrobcom. Zahŕňa ColorQuality softvér, ktorý zaručiť presné meranie, kontinuálnu kontrolu dokumentáciu.

InkFormulation Manufacturer

InkFormulation 6 Manufacturer je verzia určená pre výrobcov farieb. Systém Vám dovolí formulovať zákaznícke farby, umožňuje tvorbu a udržiavanie kompletnej databázy základných farieb so všetkými ich vlastnosťami. Zahŕňa ColorQuality softvér, ktorý zaručiť presné meranie, kontinuálnu kontrolu dokumentáciu.

ColorQuality Software

softver

Softvér pre kontrolu kvality farieb, určený pre výrobcov farieb, tlačiarne a kontrolné laboratória a udržanie kvality farieb. Uložte si všetky dáta pre každú zákazku na jednom mieste - vrátane referencií, farebných štandardov, tolerancií, podmienok merania a všetky iné dôležité podrobnosti zákazky.

Trend dáta, CIELAB diagramy, spektrálne údaje a štatistiky, hodnoty denzít a metameria sú možné vytlačiť v grafickej alebo tabuľkovej forme pre jednoduchú analýzu. Praktické vyhľadávacie kritériá pomôžu vyhľadať existujúce dáta farieb, objednávky či informácie o zákazníkoch.

Podporované prístroje:

Dostupné digitálnej knižnice:

PANTONE ® PLUS SERIES knižnice (C, U), PANTONE ® Goe ™ System (C, U), PANTONE Matching Systém ® (C, U, M) pre No-filter, Pol-Filter, D65 a UVcut, a HKS (E, K, N, Z) knižnice.

NetProfiler 3

softver

NetProfiler je ľahko ovládateľný nástroj, ktorý vám umožní overiť, optimalizovať a overovať výkon vášho prístroja pre meranie farieb. Umožní rekalibrovať spektrálne farebné dáta prístroja s istotou - dôležitou hlavne v aplikáciach ako sú formulácia farieb, riadenia kvality farieb, okamžité farebné reprodukcie, kde farebné tolerancie sú malé a je minimálny priestor pre chybu.

šipka hore